كلاس هاي فوق برنامه

كلاس هاي فوق برنامه از روز پنج شنبه 29 آبان آغاز مي شود.

 

 

 


 


 
 قابل توجه اولياي گرامي :

ولي گرامي لطفا از مراجعه به دبيران در ساعت هاي غير از ساعت ملاقات ذكر شده در برنامه زير خودداري فرماييد ،در صورت فوري ياضروري بودن مي توانيد،در تمامي ساعت هاي اداري ، مورد را با معاونت آموزشي مدرسه در ميان بگذاريد.

 

برنامه ملاقات اوليا با دبيران

  

  

 

آدرس : کرج-خیایان مطهری-اردلان 3-مرکز راهنمایی فرزانگان3
تلفن : 32517720
آدرس رايانامه : school farzaneganekaraj ir